0

0

معرفی بیمه نامه‌ها

بیمه  تجهیزات الکترونیکی

بیمه تجهیزات الکترونیکی

بیمه مسِولیت مدیران  ساختمانها

بیمه مسِولیت مدیران ساختمانها

بیمه مسئولیت ساکنین واحد مسکونی

بیمه مسئولیت ساکنین واحد مسکونی

0

اخبار و اطلاعیه ها

بیمه حوادث
خبر ,

بیمه حوادث اشخاص وقوع یک حادثه ممکن است منجر به فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی افراد شده و یا هزینه های درمانی را به آنها تحمیل نماید. در ضمن این احتمال وجود دارد که در اثر تحقق چنین حادثه ای فرد آس...

بیمه اتومبیل
خبر ,

همۀ اطلاعات در رابطه با بیمه اتومبیل بیمه‌های اتومبیل به ۳ نوع زیر تقسیم می‌شوند: بیمه شخص ثالث براساس قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در ...

دانش مدیریت ریسک و بیمه های بازرگانی ،پشتوانه توسعه همه جانبه ملی
خبر ,

#✏️📕 یادداشت روز "'نقش دولت ها ، مجلس قانونگذاری ، شوراهای شهر و روستا در ترویج کارآفرینی، اشتغال و توسعه جوامع "' قسمت اول :✅ در سالهای آخر اجرای قانون برنامه ششم توسعه و سال آخر فعالیت دو...

#دانش مدیریت ریسک و بیمه های بازرگانی ،پشتوانه توسعه همه جانبه ملی
خبر ,

✏️📕 یادداشت روز "'نقش دولت ها ، مجلس قانونگذاری ، شوراهای شهر و روستا در ترویج کارآفرینی، اشتغال و توسعه جوامع "' قسمت اول :✅ در سالهای آخر اجرای قانون برنامه ششم توسعه و سال آخر فعالیت دور...

بازاریابی دیجیتال
خبر ,

بازاریابی دیجیتال چیست؟بسیاری از افراد نمی‌توانند یک تعریف صحیح و کامل از اصطلاح دیجیتال مارکتینگ ارائه دهند. این اصطلاح آن گونه که به نظر می‌رسد، پیچیده و مبهم نیست. در واقع، به هر نوع بازاریابی...

0

یادآور تمدید بیمه نامه

شرکت های بیمه

0

گالری

0
0